image-254618-02A16U97.jpg


PRIVACY POLICY

Aliqua Services respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om u zo snel mogelijk de gevraagde informatie te bezorgen. Mochten wij uw gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, dan zijn wij verplicht daarvoor uw toestemming te vragen. Aliqua Services zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw vraag of als u ons hiervoor expliciete toestemming heeft gegeven.

Aliqua Services gebruikt de gegevens van haar contacten op de volgende wijze:
Als u een vraag stelt, hebben we uw naam, e-mailadres en telefoonnummer nodig om u zo snel mogelijk een correct antwoord te kunnen geven.

Om de contacten met Aliqua Services zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, slaan wij met uw toestemming uw persoon­lijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw vraag op. Hierdoor kunnen wij zorgen voor een gepersonaliseerd antwoord.

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Aliqua gaat ook uiterst zorgvuldig om met de gegevens van freelancers die het inschrijvingsformulier invullen. Deze gegevens worden opgeslagen in een beveiligd bestand en worden enkel gebruikt om u op de hoogte te houden van passende opdrachten. Het staat u ten allen tijde vrij om deze gegevens in te kijken, te wijzigen of te laten verwijderen. Uw gegevens zullen ook nooit zonder uw expliciete medeweten én toestemming aan derden doorgegeven worden.

Aliqua Services verkoopt uw gegevens niet
Aliqua Services zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Wij delen uw adresgegevens uitsluitend met partijen die wij inschakelen om u de juiste dienst te kunnen verlenen. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Aliqua Services gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze dien­sten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoek van onze website geen cookies ontvangt.

Indien u nog vragen mocht hebben over de privacy verklaring van Aliqua Services, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u verder in het geval u informatie wilt hebben over het gebruik van uw gegevens of wanneer u deze wilt wijzigen.

Deze privacy verklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht u toch nog aanleiding zien voor een aanvulling, dan zien wij die graag tegemoet info@aliqua-services.be.